Đăng ký tài khoản ChatGPT (Tài khoản chính chủ, không cần VPN)

50.000 

Sau khi đăng ký xong thì liên hệ qua zalo để cung cấp email và kích hoạt tài khoản.

All in one
Liên hệ